web designed and web development webonward.pl - profesjonalne strony internetowe
Regulamin Wspierają nas

Regulamin zajęć w Akademii Pływania AZS AWF Katowice

 

·         Pływalnia jest obiektem AWF Katowice, każda osoba korzystająca z obiektu jest zobowiązana do zapoznania się i przestrzegania regulaminu pływalni (czepki OBOWIĄZKOWE!!!)

·         Rodzic/opiekun dziecka lub osoba pełnoletnia podpisuje oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki pływania oraz posiadaniu ubezpieczenia w zakresie uprawiana sportu.

·         Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu we wtorki i piątki, czas trwania lekcji 45 min.

·         Uczestnik zajęć lub rodzic/opiekun wnosi opłatę za naukę pływania przed rozpoczęciem kursu, na pierwszych zajęciach przedstawia dowód wpłaty za kurs nauki pływania.

·         Istnieje możliwość odrobienia nieobecności poprzez:

         - pozostanie na zajęciach 45 min dłużej (np dzieci w godz 17.00-17.45)

         - uczestnictwo w zajęciach członka rodziny pod warunkiem, że jest to osoba umiejąca pływać i wtedy pływa z grupą doskonalenia

·         Zajęcia prowadzą trenerzy pływania-nauczyciele akademiccy Zakładu Pływania Ratownictwa Wodnego Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach

·         Fotografowanie i filmowanie na zjęciach jest możliwe tylko za zgodą prowadzącego zajęcia

·         Uczestnik zajęc wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie swojego wizerunku w formie fotografii i filmików w ramach reklamy Akademii Pływania AZS AWF Katowice poprzez stronę internetową Akademii oraz ulotki informacyjne

logo Wspieraja nas
logo Wspieraja nas
logo Wspieraja nas